Объявление

Проводятся общественные слушания посредством публичных обсуждений по проекту «Полевая производственная база предприятия сельскохозяйственного назначения» Адрес предприятия: Акмолинская область, Коргалжынский район, с.Ушсарт , ул. Кобетей, дом 8».

Заказчик – ТОО «АГРО-КОБЕТЕЙ», Акмолинская область, Коргалжынский район, с.Уш-Сарт, ул Кобетей дом №8, БИН: 010140005878, 87019840883.

Разработчик проекта – ТОО «ASTETIKA» (8(7172)238238), ОВОС – ТОО «ASTETIKA», 8 (7172)238238.

Местный исполнительный орган – Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области, natur@aqmola.gov.kz.

Проектная документация, подлежащая обсуждению, будет размещена на Едином экологическом портале https://ecoportal.kz/ в разделе «Опубликованные публичные обсуждения» по истечении пяти рабочих дней со дня опубликования данного объявления и на сайте МИО www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-upr.

Замечания и предложения принимаются по электронным адресам: 29012009@29012009@list.ru (тел.: 87023282717) и natur@aqmola.gov.kz (тел.: 8 (7162) 25-19-86).


Хабарландыру

"Ауыл шаруашылығы мақсатындағы кәсіпорынның далалық өндірістік базасы" Кәсіпорынның мекен-жайы: Ақмола облысы, Қорғалжын ауданы, Үшсарт ауылы, Көбетей көшесі, 8 үй" жобасы бойынша қоғамдық тыңдау өткізіледі.

Тапсырыс беруші - "АГРО-КОБЕТЕЙ" ЖШС, Ақмола облысы, Қорғалжын ауданы, Үшсарт ауылы, Көбетей көшесі, №8 үй, ЖСН: 010140005878, 9840883@mail.ru, тел: 87019840883.

Жобаны әзірлеуші – "ASTETIKA" ЖШС (8(7172)238238), Қоршаған ортаға әсерін бағалау - "ASTETIKA" ЖШС, 8(7172)238238.

Жергілікті атқарушы орган – Ақмола облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы, natur@aqmola.gov.kz.

Талқылауға жататын жобалық құжаттама https://ecoportal.kz / бірыңғай экологиялық порталда «Жарияланған қоғамдық талқылаулар» бөлімінде осы хабарландыру жарияланған күннен бастап бес жұмыс күні өткеннен кейін орналастырылатын болады және Жергілікті атқарушы органның www.gov.kz/memleket/entities/aqmola-upr сайттарында орналастырылды.

Ескертулер мен ұсыныстар мына электронды мекенжайлар бойынша қабылданады: 29012009@list.ru (тел.: 87023282717) және natur@aqmola.gov.kz (тел.: 8 (7162) 25-19-86).

Вернуться к списку